Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Хъб

Начална страница > Хъб

“Хъб за Процеси и Апарати” ЕООД предоставя продукти и инженерни услуги за индустрията. Извършваме дейности, като проектиране, изграждане, консултация, производство, провеждане на обучения, проучвания, анализи и разработване на нови технологии. Предлагаме доставка, продажба и сервиз на контролно измервателни прибори, процесни анализатори в реално време, онлайн анализатори, онлайн сензори, лабораторни апарати, химически консумативи и реагенти. “Хъб за Процеси и Апарати” ЕООД се разширява и развива.
Ние увеличаваме Производителността, Безопасността и Надеждността в производствените предприятия.

Хъб за Процеси и Апарати разработва и съдейства за разработване на индивидуални планове за оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода. Те са основно за ВиК операторите. Главното основание за разработване е Чл.9 от Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството водата, предназначена за питейно-битови цели.

ПроектиранеОбучениеСтатии Видео презентацииЗапитване