Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Настолен 508plus UV-VIS Процесен Анализатор - Спектрометър

508plus на Guided Wave е едноканална версия на нашия популярен процесен анализатор M508plus. Benchtop 508plus е оптична, UV-Vis спектрометрична система, подготвена за използване в лабораторни или пилотни инсталации. Малкият размер позволява използване на много места. В режим на наблюдение могат да се измерват до 16 параметъра, което го прави подходящ за много приложения в химически и полимерни заводи, рафиниране и нефтохимия, производство на фармацевтични продукти и други специални химикали, бои и лакове, лепила, управление на отпадъчни води, биотехнологии и др. Софтуерът работи на външен компютър, свързан към анализатора чрез USB.

 

Интелигентният избор за онлайн наблюдение на множество параметри

Ниска цена на точка - до 16 параметъра
По-малко поддръжка - източникът на светлина трае до две години
Безопасен - без опасни химикали в анализатора
Предлагат се моделни услуги
Резултати от валидиране на лабораторно качество (към стандартите на ASTM)

Характеристики

Бързо събиране на данни с подобрена диодна оптична
Програма за управление на анализатора, разработена в LabVIEW ™, включваща персонализируеми настройки и възможности за тенденции
Modbus комуникации с вградена настройка за събития. Опция панел Opto 22 и комуникации за 4-20 mA аналогова и дискретна връзка
Съвместим с сондите и поточните клетки на Guided Wave
Сканиране с пълен спектър, 200 nm до 850 nm
Готов за калибриране на Unscrambler®® (с опция Unscrambler® Predictor)
Прости B-Vector и формулирани модели
Вграден цветен анализ
Файлови формати - GW ASCII / BINARY и Grams SPC

Оптимизиран за примерни интерфейси с направлявани вълни

Сондата или проточната клетка е решаващ компонент на цялостната система. За оптимална производителност интерфейсът на пробата трябва да бъде „оптически съчетан“ с анализатора и оптичните влакна, които пропускат светлина. Всички примерни интерфейси на Guided Wave са съчетани с Benchtop 508plus и влакната, за да се постигне възможно най-висока производителност.

Опции

Unscrambler® Predictor за разширени възможности за моделиране.

NIR analyzer

Приложения

L * a * b * и други цветни координати
Чистота за възстановяване на разтворителя
Малеинова киселина в тетрахидрофуран (THF)
Проследяване (ppm) примеси във вода за измиване; CIP
Полинуклеарни аромати (PNA’s) в средните дестилати
Фенол в циклохексан
Натриев хипохлорит в разтвори за избелване
Аромати в мономери
Сорбинова киселина във вода
Железен хлорид в киселина
Чистота на ацетонитрил
Хипохлорна киселина
Антиоксиданти в полимери и пластмаси
Цвят и яснота на лаковете

Надежден, здрав и гъвкав

Чрез партньорството си с Guided Wave получавате предимството от над 35 години опит в онлайн мониторинга на процесите и поточния анализ на пробите. Цялата ни продуктова линия е проектирана и разработена, за да отговори на предизвикателствата на най-взискателните производствени среди. Лампата с импулсен ксенон, използвана в Benchtop 508plus, има продължителност на живота над две години.