Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Поддръжка и сервиз

ХЪБ ЗА ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ ПРЕДЛАГА УСЛУГИ, С ЦЕЛ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО РЕШЕНИЕ

ЕКИП

Хъб за Процеси и Апарати се състои от специалисти в класическите и инструментални методи за анализ и предлага услуги за доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на измервателно оборудване. Членовете на екипа редовно се обучават от производителите, за да се предложи постоянно качествено обслужване.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

Хъб за Процеси и Апарати предлага консултация на своите клиенти свързани със законодателни, инженерингови, технологични и процесни изисквания. Нашият екип работи съвместно с нашите клиенти, за да гарантира, че е намерено най-доброто решение за съответното индустриално приложение. Повишаване на производителността, безопасността и надеждността, чрез оптимизация, автоматизация и модернизация, на производството е наша основна цел. Инженеринга на непрекъснатия анализ е наш приоритет.

ДОСТАВКА

Хъб за Процеси и Апарати доставя индивидуални сензори / анализатори и комплексни аналитични системи и решения.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

С опита на Хъб за Процеси и Апарати във промишлеността, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че монтажа и инсталацията се извършват според изискванията на производителя и оборудването / системите ще работят правилно от самото начало.

ОБУЧЕНИЕ

Хъб за Процеси и Апарати предлага обучение за използването и поддържането на използваните технологии и измервателно оборудване, като спазва препоръките на производителя и споделя собствен опит.

ПОДДРЪЖКА

Хъб за Процеси и Апарати предлага договори за поддръжка на своите анализатори / сензори и по този начин гарантира правилното функциониране на оборудването във времето. Хъб за Процеси и Апарати също така предлага бърза и професионална поддръжка чрез персонализирана диагностика с нашите експерти по телефон или имейл.

ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

Хъб за Процеси и Апарати може да организира планирани посещения за поддръжка, съобразени при необходимост и възможност със спиране на инсталацията. По този начин се гарантира надеждност, безопасност и минимален престой на оборудването извън работен режим.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Хъб за Процеси и Апарати може да организира всички етапи на квалификационния процес, както и изготвяне цялостна документация по:

DQ – Квалифициране на дизайна

IQ – Квалификация на инсталирането

OQ – Квалификация на функционирането

PQ – Квалификация на поведението

СЕРВИЗ НА МЯСТО

Нашите квалифицирани специалисти могат да действа на място, по желание на клиента, като предоставят бърза и ефективна поддръжка, включително настройка и калибриране на оборудването и системите. Вашите анализатори могат да бъдат проверени навреме от екип, който отлично познава технологиите за непрекъснат анализ. Нашата услуга включва доставката на аксесоари и резервни части.

Запитване