Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

"Хъб за Процеси и Апарати" ЕООД

гр. София, бул. К. Величков 165

тел.: +359 878 34 10 49

ел.поща: pihub@pihub.bg

ел.страница: www.pihub.bg

ЕКИПА

се състои от специалисти в ИНЖЕНЕРНИТЕ науки и инструментални методи за анализ.

Членовете на екипа редовно се обучават, за да се предложи постоянно качествено обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ

по част технологична на инвестиционния проект, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Хъб за Процеси и Апарати разработва проекти по част Технологична за обекти от всички категории по ЗУТ.

ПРОДАЖБИ

на лабораторно и индустриално оборудване.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

предлагаме консултация на своите клиенти свързани със законодателни, инженерингови, технологични и процесни изисквания. Нашият екип работи съвместно с нашите клиенти, за да гарантира, че е намерено най-доброто решение за съответното индустриално приложение. Повишаване на производителността, безопасността и надеждността, чрез оптимизация, автоматизация и модернизация на производството е наша основна цел. Инженеринга на непрекъснатия анализ е наш приоритет.

ДОСТАВКА

Хъб за Процеси и Апарати доставя сензори, анализатори, комплексни аналитични системи и решения.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

С опита във промишлеността, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че монтажа и инсталацията се извършват според изискванията на производителя и оборудването или системите ще работят правилно от самото начало.

ОБУЧЕНИЕ

Оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода. Опазване на околната среда и водите. Използване и поддържане на измервателно оборудване.

ПОДДРЪЖКА

На внедрени анализатори / сензори за да се гарантира правилното функциониране на оборудването във времето. Бърза и професионална поддръжка чрез персонализирана диагностика с нашите експерти на място, по телефон или имейл. ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА - този подход гарантира надеждност, безопасност и минимален престой на оборудването извън работен режим.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Организираме всички етапи на квалификационния процес, както и изготвяне цялостна документация по: DQ – Квалифициране на дизайна, IQ –Квалификация на инсталирането, OQ – Квалификация на функционирането, PQ – Квалификация на поведението.

СЕРВИЗ НА МЯСТО

Нашите квалифицирани специалисти могат да действа на място, по желание на клиента, като предоставят бърза и ефективна поддръжка, включително настройка и калибриране на оборудването и системите. Вашите анализатори могат да бъдат проверени навреме от екип, който отлично познава технологиите за непрекъснат анализ в реално време. Нашата услуга включва доставката на аксесоари и резервни части.