Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Анализатор за Пари на Водороден Пероксид

Измерване на H2O2 и H2O при околни или вакуумни условия

HPV

HPV анализаторът на Guided Wave е просто решение до ключ за измерване на концентрациите на водороден прекис и вода (H2O2 и H2O) във паро-въздушна  фаза. И двете се измерват заедно, защото са взаимно зависими. Анализаторът работи в реално време, което премахва предположенията при определяне на концентрациите на H2O2 и H2O по време на развитието на цикъла и през целия цикъл на стерилизация. Потребителят получава непрекъснати, точни данни за документиране и валидиране.

 

Мониторинг на ниско налягане - точни, надеждни резултати

За разлика от химическите сензори, HPV анализаторът е в състояние да измерва концентрациите на H2O2 и H2O в парна фаза при условия на околната среда или вакуум (отрицателна атмосфера). Много процеси използват ниско налягане в процеса на стерилизация, за да осигурят проникване в опаковката на продукта. HPV анализаторът ви позволява да наблюдавате тези цикли, за да можете да определите, че правилната концентрация на H2O2 и H2O е присъствала по време на всеки цикъл.

• Бърз отговор
• Множество точки за вземане на проби на един анализатор
• Не подлежи на "отравяне на сензора" или разграждане на аналита
• Налична вградена проверка

Доказана Технология

Системата HPV използва платформа ClearView db на Guided Wave, която измерва концентрациите на H2O2 и H2O в различни смеси от пари в продължение на повече от 20 години, използвайки NIR анализатори, свързани с оптични влакна. Оптималните дължини на вълните за H2O2 и H2O бяха избрани, за да се получи прост, но здрав и надежден анализатор за това специално приложение. Този нов дизайн използва технология за филтриране с фиксирана дължина на вълната, но все пак включва дизайн с двоен лъч за стабилност и точност. Оптичните кабели отвеждат NIR светлинната енергия към сондата в изолатора и връщат неусвоената светлинна енергия обратно към анализатора - оптичния еквивалент на вземане на проби от пара. HPV анализаторът измерва измеррва концентрации, като 0,1 mg/l H2O2 и 1,0 mg/l H2O.

Валидиране на изпълнението/ефективността на цикъла на стерилизация

Когато се изисква валидиране на ефективността на цикъла на стерилизация, сондата G-SST може да се вкара вътре в изолационната камера, за да се измери концентрацията на стерилен продукт по време на процеса на вакуум (отрицателна атмосфера). Това прави проверката на изпълнението лесна по всяко време.

Hydrogen Peroxide Vapor Analyzer System

Бързо инсталиране и стартиране

Пълната система се състои от HPV анализатор, една или две G-SST сонди и чифт оптични кабели за всяка сонда. HPV анализаторът е калибриран фабрично. От потребителят не се изисква да програмира. Стартирането изисква захранване на HPV анализатора, свързване на сондата или сондите чрез оптичните кабели, измерване на нулева проба "ZERO reading" в изсушен изолатор и измерванията на концентрацията на H2O2 и H2O могат да започнат.

Лесна експлоатация и контрол

HPV анализаторът се управлява чрез сензорния екран или дистанционно чрез Ethernet (Modbus TCP / IP). Всички аналитични изчисления са кодирани в софтуера.

Допълнителни кутии за анализатор на HPV

Обикновено за медицинската, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, HPV анализаторът може да се помести в корпус от неръждаема стомана. Предлагат се и други опции, като боядисана въглеродна стомана, взривозащитена или продухана в зависимост от изискванията за класификация на зоната.

 

Интелигентният избор за надеждно измерване на HPV

HPV анализаторът на Guided Wave предоставя точни резултати от измерването на H2O2 и H2O в реално време. Неговата дългосрочна стабилност и липса на изисквания за поддръжка го правят рентабилен, интелигентен избор, който помага да се оптимизира производството и да се гарантира качеството на продукта в крайна сметка повишаване на рентабилността. Фирма Guided Wave, сертифицирана по ISO 9001, поддържа експертна техническа поддръжка и отзивчива глобална услуга за целия живот на системата.

Hydrogen Peroxide Vapor Analyzer