Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Устройство за вземане на водни проби

Начална страница > Продукти > Устройство за вземане на водни проби

Устройство за вземане на водни проби

Устройство за вземане на водни пробиПробовземно устройствоПробовземно устройствоУстройство за вземане на водни проби

 

 

 

 

 

 

Производител: Хъб за Процеси и Апарати ЕООД

Модел: PIHUB - 77902

 

 

Устройство пробовземно за дълбочинно вземане на проби от отпадъчни, подземни, морски и повърхностни води.

Вътрешна и външна част изцяло изработени от пластмасови материали, прозрачен поликарбонат PC, PA, непрозрачен PEHD, PE и силикон. Лесен за почистване с миещи препарати и етанол.

Обем на вземане на проба:  0,5, 1,0, 1,5, 2,2, 2,5 литра (други при запитване)
Тип: Вертикален/Хоризонтален
Механизъм за затваряне на пробовземния съд под вода.
Въже: 5, 10, 15, 20, 25 и 30 метра, материал PE (други при запитване)
Макара: Да
Пластмасов кран за източване на проба: 2 бр.
Силиконов маркуч: 1 метър (други при запитване)
Температура на околната среда: -10˚ С до 40 ˚С ( и повече)
Устойчивост на: разредени киселини (2-3%), миещи препарати и етанол

 

Устройството за вземане на проби от вода събира една или повече действителни проби от вода за анализ в лабораторията или на място.

Предназначени за плитки или дълбоки води. Гарантира представителна водна проба от тази дълбочина. Те са идеални за вземане на проби от различни водни нива.

Както популярни, така и многофункционални, тези бутилки се предлагат в избор от прозрачен акрил, PC или непрозрачен PVC. Ние обикновено препоръчваме прозрачен материал, тъй като позволява на вземащия проби да види веднага съдържанието на бутилката.

Препоръчват се модели PIHUB - 77902, тъй като няма метални части, които да докосват пробата, нито от вътре нито от вън. Така могат да се използват за вземане на проби с цел изпитване за наличие на следи от метали във водата.

 

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. 

(1) С тази наредба се уреждат редът и начинът за планиране на мониторинга и за създаване на
мрежите за мониторинг на водите във всеки район за басейново управление на територията на страната, както и за изпълнение на дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, комуникационно осигуряване и лабораторно-информационно обслужване.

(2) В наредбата се определят изискванията към мониторинга на водите и на зоните на защита на водите в съответствие с разпоредбите на глава десета, раздел VIII от Закона за водите (ЗВ).

(3) В наредбата се определят изискванията към количествения мониторинг на водите, провеждан на територията на страната, в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 6 ЗВ.

 

 

Запитване