Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Оборудване – Скрубери

СКРУБЕРИ. ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА АПАРАТИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И АСПИРАЦИОННИ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ

При производството на различни продукти се образуват промишлени газове, съдържащи малки твърди частици (прах) или течни частици (мъгла), от които се налага да бъдат пречистени. Промишлените газове представляват въздуходисперсни системи или аерозоли (когато частиците са с колоидни размери), в които газът се явява дисперсионна среда, а диспергираните в нея твърди или течни частици са дисперсна фаза. Аерозолите се разделят на три класа – прахове, димове и мъгли.
Праховете се състоят от твърди частици, диспергирани в газообразна среда в резултат на механични натрошавания на твърди тела на праха. Към този клас аерозоли се отнасят, например аспирационния въздух от дробилки, мелници, пробивни агрегати, транспортни устройства, пясъкоструини апарати, станове за механическа обработка на изделия, отделения за опаковане на прахообразни материали и др. Прахът най-обобщено представлява полидисперсна слабоустойчива система с размери на частиците от 5 до 50 микрона и повече.
Димът представлява дисперсна система, състояща се от частици с ниско налягане на парите и с малка скорост на седиментация. Към дима се отнасят аерозоли, образуващи се при сублимация и кондензация на пари, а също така и в резултат на химична и фотохимична реакция. Размерите на частиците в дима са от 5 до 0,1 микрона и по-малки.
Мъглите се състоят от капчици течности, диспергирани в газова среда, в които се съдържат разтворени вещества или суспендирани твърди частици. Основни източници на замърсяване на атмосферата в резултат на производствена дейност се явяват:

  • производствени отпадъчни газове от последния стадий на производството;
  • газове, изхвърляни през междинните стадии на производството;
  • аспирационни газове, изхвърляни от локални вентилационни уредби над работещи машини, галванични вани, работни места за заваряване и наваряване и др. ;
  • замърсен въздух, изхвърлен от вентилационните системи на цеховете;
  • неорганизирани замърсители, изхвърлени при различни операции или при аварии с изхвърляне на токсични вещества;
  • отработени газове от транспортните средства и др.

Проектиране

Създаваме индивидуален проект за всяко промишлено предприятие.

 

Прочетете повече


 

Производство

Разполагаме със собствена производствена база. Използваме само висококачестени материали.

Прочетете повече


 

Монтаж и доставка

Монтажа и инсталацията се извършват от специализиран екип според изискванията на клиента.

Прочетете повече


 

Въвеждане в експлоатация

Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че системите ще работят правилно от самото начало.

Прочетете повече


 

Обучение

Предлагаме обучение за използването и поддържането на използваните технологии.

Прочетете повече


 

Поддръжка и сервиз

По този начин се гарантира максимална продуктивност, надеждност и безопасност.

Прочетете повече