Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Продукти > ХПК – БПК – ООВ – АЗОТ – ФОСФОР – ТОКСИЧНОСТ – МАСЛА

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХПК – БПК – ООВ – АЗОТ – ФОСФОР – ТОКСИЧНОСТ – МАСЛА ВЪВ ВОДИ

Продуктовата гама обхваща анализатори на вода за най-важните сумарни параметри като ХПК, БПК, ООВ, АЗОТ, ФОСФОР, ТОКСИЧНОСТ и МАСЛА във води. Измервателните системи се използват в три основни области на приложение:

– Мониторинг на околната среда

– ПСОВ и ПСПВ

– Индустриални промишлени технологични и отпадъчни и води

Въз основа на високата точност и бързина на анализаторите се осигурява оптимален контрол на процесите. В допълнение, анализаторите осигуряват постоянен мониторинг на повърхностните водни тела.

Запитване