Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

LAB NIR-O Лабораторен анализатор с пълен спектър

Името NIR-O означава скоростен инфрачервен анализатор Guided Wave’s Near Infrared (NIR). Това е ядрото на цялостна система за анализ на процеси, която включва спектрометъра, една или повече NIR сонди, оптични кабели и софтуер за сканиране и анализ OmniView ™.

Подобно на нашите предишни спектрометри с направлявана вълна, NIR-O използва близка инфрачервена радиация за събиране на спектрални данни от течности, газове, стъкло и филми на полимерна основа. Спектралните данни се интерпретират от софтуера OmniView, за да се определи съставът или физичните характеристики на материала, всички в процеси в реално време.

 

LAB NIR-O Пълна система за лабораторен анализ

LAB NIR-O е проектиран със същите оптични компоненти като процесния анализатор NIR-O. Това позволява калибровките, разработени в лабораторията, да бъдат преместени директно в полевия анализатор NIR-O за безпроблемен и точен трансфер на данни с висока точност и надеждност.

LAB NIR-O е 6-канален близък инфрачервен (1000-2100nm) анализатор. Както лабораторният, така и процесният NIR-O осигуряват отлично съотношение сигнал / шум, стабилност на дължината на вълната, NIST проследяваща калибриране на дължината на вълната, оптика с двоен лъч и вградена диагностика LAB NIR-O е съвместим с всички сонди с насочена вълна и поточни клетки, които могат да се използват във всяка комбинация, необходима за вашите аналитични нужди.

 

В подкрепа на лаборатории за качествен контрол

Лабораторията за контрол на качеството често е отговорна за проверка на точността на процесните анализатори чрез преглед на пробите за вземане. Вграденият софтуер на LAB NIR-O позволява на инженерите и техниците да комбинират референтни стойности с пробни спектри. След това тези данни могат бързо да бъдат заредени в хемометрични инструменти на трети страни като Unscrambler за допълнителен анализ и поддръжка на модела. Често има предимство пред разработването на хемометричен модел или валидиране на модела, ако оптиката, използвана в QC лабораторията, е идентична с тази, използвана в процеса. Освен това използването на същите сонди в QC лабораторията като полето позволява по-малко резервни части.

 

Прилоцения за пилотни инсталации

Пилотните инсталации често избират между традиционния лабораторен анализатор или процесен анализатор, разработен за полеви условия. Разработката на LAB NIR-O се основава на нашия NIR-O анализатор на процеси, но компоненти като климатиците, които не са необходими в лабораторна среда, бяха премахнати. Това води до рационализиран настолен анализатор, който може да се използва и за пилотни инсталации. Допълнителна полза е, че калибровките могат бързо да бъдат прехвърлени към процесния анализатор, когато проектът премине към пълномащабна операция.

Умен избор

Способността на LAB NIR-O да наблюдава множество реакции или проби с висока точност и надеждност в множество среди го прави рентабилен интелигентен избор.

NIR analyzer

NIR analyzer

Прехвърлянето на калибриране позволява гъвкаво използване

Химиците, инженерите и изследователите ще оценят гъвкавостта на LAB NIR-O, за да преминат от изследователско-развойна дейност, пилотни инсталации, към пълномащабни QC операции. В допълнение, LAB NIR-O може да се използва за разработване на калибриране в подкрепа на процесите.
Ключов аспект за разработването на NIR спектрометричен метод включва въпроса за калибриращия трансфер между анализатори. Това е важно, ако разработвате калибриране на лабораторен блок за използване на процесния блок.
Многовариантните калибрирания в NIR често са предизвикателство за прехвърляне между анализатори, тъй като те могат да бъдат чувствителни към много малки промени в спектралните данни. При идеално успешно прехвърляне на калибриране двата анализатора трябва да са възможно най-еднакви. Създадени, за да съответстват оптически на производителността на нашия пълен спектров процесен анализатор, калибровките, разработени на LAB NIR-O в лабораторията, могат бързо да бъдат прехвърлени в процесния NIR-O и обратно. Възможността за директен пренос на калибрации между уредите намалява разходите за притежание и разходите за поддръжка на калибриращ модел.

Типове държачи за кювети

Guided Wave предлага два стила държачи за кювети. Първият е традиционен единичен държач за кювета с опционален сменяем държач за филтър за лесно валидиране на системата. Вторият стил е адаптивната тройна кювета. Проектиран като единичен блок, той може да приема до три кювети едновременно, тройният държач за кювети е направен по поръчка. По време на оферирането се определят необходимите дължини на пътя за всеки от слотовете. Този персонализиран дизайн позволява на държача да бъде съвместим със стандартните NIR или UV кювети и пластмасови кювети за изхвърляне или HPLC виали.

 

По избор държач за кювети

Държачът с тройна кювета Guided Wave или традиционен единичен държач за кювета са допълнителни аксесоари за лабораторни работи, разработка на калибриране или проучвания за осъществимост. И двата стила на държача за кювети работят заедно с LAB NIR-O за събиране на висококачествени спектрални данни. Чрез използване на два или повече държача за кювети или сонди и SMA 905 канални връзки, различни приложения или софтуерни конфигурации могат да бъдат тествани без никакво пробно замърсяване.