Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Продукти

ПРОМИШЛЕНИ КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ

ОНЛАЙН СЕНЗОРИ И АНАЛИЗАТОРИ

Изберете категория

+ Течности

> Процесни концентратомери и плътномери с ултразвук

LiquiSonic ултразвуков концентратомер плътномер

> Процесни вискозиметри с резонансна честота

MIVI процесен вискозиметър

> UV-VIS, NIR процесни спектрометри и фотометри

NIR-O NIR процесен спектрометър

> ХПК – БПК – ООВ – АЗОТ – ФОСФОР – ТОКСИЧНОСТ

Lar процесни анализатори

> Разходомери (дебитомери) / скорост на потока

Дебитомери разходомери HÖNTZSCH

Газ

> Процесни вискозиметри с резонансна честота

THERMOSET-CF процесен вискозиметър

> Разходомери (дебитомери) / скорост на потока

Дебитомери(разходомери HÖNTZSCH

> СКРУБЕРИ. ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА АПАРАТИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И АСПИРАЦИОННИ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ


Твърди вещества

> Процесни вискозиметри с резонансна честота

SOFLUX процесен вискозиметър

Насипни материали

ЛАБОРАТОРНИ И ПРЕНОСИМИ УРЕДИ

LAQUA настолни уреди за определяне качество на водата от HORIBA лабораторен уред

Анализът на качеството на водата се извършва многократно ежедневно в лаборатории. Нашите измервателни уреди от висок клас са разработени, за да осигурят простота с отлична използваемост на мястото.


LAQUA преносими уреди за определяне качество на водата от HORIBA преносин уред

На полето, в лабораторията или където и да е необходимо. Проектиран за използване с една ръка и с водоустойчив клас IP67 и устойчив на удари корпус, този измервателен уред може да се използва дълго време, дори на тъмни места, което го прави идеален за полеви измервания в реки и езера.


LAQUA джобни уреди за определяне качество на водата от HORIBA джобен уред

01 Потопен, 02 Лъжица, 03 Капка, 04 Твърда проба, 05 Прах, 06 Текстил, хартия, почва и листа

джобен уредджобен уред джобен уредджобен уредджобен уредджобен уред

Вашата лаборатория в джоба. Уникалният джобен уред на HORIBA интегрира електрода, дисплея и контейнера за проби, за да позволи лесно, ефективно тестване на място чрез директно измерване с една капка.

Запитване