Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Тръбни дебитомери (разходомери)

Разходомери

Дебитомери (разходомери) HÖNTZSCH. Вихрови, ротационни, термични и ултразвукови разходомери. Измервателна технология за разход/дебит, масов разход/дебит и скорост на потока за въздух/газове и вода/течности.

Измервателните уреди HÖNTZSCH са приложими при високи налягания до 50 бара. В допълнение, уникалната им якост е приложима в опасни зони, агресивни среди, газове с температури до +550 °C, високи скорости на потока до 200 m/s или в тръбни потоци с променлив състав на газа или посока на потока. Нещо повече, те осигуряват прецизни резултати от измерването дори при най-малки скорости на измерване на потока и най-ниски обемни потоци. Приложения за газове - амоняк, бутадиен, водород, пропан-бутан, природен газ, пропан и много други среди. Разходомерите на Höntzsch предоставят най-точните резултати. Нашите уреди за поток се прилагат дори при най-тежки условия като силно замърсяване или замърсяване с прах.

МОЖЕМ ДА КАЛИБРИРАМЕ ВАШИТЕ РАЗХОДЕМЕРИ,  които подлежат на метрологичен контрол, в съответствие с DIN EN ISO/IEC 17025.

ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ПРОВЕРКА И КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА HÖNTZSCH ИМА АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17025, DAKKS И Е ЧЛЕН НА DKD (ГЕРМАНСКА КАЛИБРАЦИОННА СЛУЖБА).

Нашите съоръжения за тестване са класирани сред най-точните измервателни и контролни технологии в световен мащаб. Акредитация по DAkkS и БДС EN ISO/IEC 17025 за скорост на потока, разход/дебит, масов дебит, както и масов поток на газове. 

Vane Wheel FA - Ротационен дебитомер (разходомер) със сонда

Тръбен дебитомер (разходомер) с ротационен сензор

 

 

Vortex VA -  Вихров дебитомер (разходомер) със сонда

Тръбен дебитомер (разходомер) с вихров сензор

 

 

Thermal TA - Термичен дебитомер (разходомер) със сонда

Тръбен дебитомер (разходомер) с термичен сензор