Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

NIR спектрометър NIRO

Анализаторни системи - процесни анализатори

Оптичният или спектрален анализатор е мозъкът, който преобразува сигнала, събран от пробния интерфейс, в действаща информация. Интерфейсите за проби с направлявана вълна (сонди, проточни клетки) са предназначени за използване с NIR или UV / Vis оптични куплирани анализатори. Те са проектирани да бъдат здрави и надеждни при тежки химически и физични условия на процеса, като същевременно осигуряват оптимално предаване на светлина за дългосрочни надеждни измервания. Повече информация за конкретни анализатори е налична на всяка страница на продукта или в общия преглед на процесните анализатори.