Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Новини – 25.06.2021

На 25 юни 2021 г. Хъб за Процеси и Апарати участва на “XVIII НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ” организирана от ХТМУ, гр. София с презентация и демонстрация на нова и иновативна апаратура. Демонстриран беше Liquisonic анализатор на SensoTech GmbH. Най-голям интерес предизвика анализа на бира за съдържание на алкохол и екстракт.

Новини – 01.11.2020

Ултразвук – Вашите очи и уши в производствения процес. Повишете производителността и индустриалната безопасност.

Ultrasound for concentration and density

Новини – 10.01.2020

Сухо вещество Етанол Метанол Биоетанол Сярна Киселина Фосфорна Киселина Азотна Киселина Натриева Основа Калиева Основа, Амоняк, Амониев Нитрат Урея Пропан Бутан LPG, други Нефтопродукти Полимери Органични и Неорганични вещества

Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ТЕХ Ви уведомяват, че на 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар – презентация на тема: „Контролно измервателни прибори за прецизно измерване на концентрацията на вещества в различни видове разтвори и течности /ултразвукови сензори/“.

 

Промишлените сензорни системи LiquiSonic® прецизно измерват процентната концентрация на вещества в различни видове течности, разтвори, суспензии и емулсии. Ето защо, се използват и за определяне качеството на суровини, междинен или готов продукт. Сензорите използват ултразвук.

Основно, предимствата на метода за измерване са: – Абсолютната звукова скорост е добре дефинирана физична величина за охарактеризиране на различни течности и разтвори – Независимост от плътност, наличие на твърди частици, проводимост, цвят или оптична прозрачност на технологичната течност – Монтаж директно в тръби, резервоари или съдове – Здрава, изцяло метална конструкция на сензора без движещи се части, без реагенти – Устойчиви на корозия чрез използване на специални материали не се нуждае от поддръжка – Използване при температура до 200 °C и налягане до 250 bar с възможност до 500 bar, ATEX Zone 0 – Точни измервания без “дрифт” – Вграден температурен сензор – Контролер с “Data logger” – Възможност и за лабораторно определяне

В резултат, се използват за стандартни приложения, като например, измерване на концентрация на: Сухо вещество, Етанол, Метанол, Биоетанол, Сярна Киселина, Фосфорна Киселина, Азотна Киселина, Натриева Основа, Калиева Основа, Амоняк, Амониев Нитрат, Урея, Пропан, Бутан, LPG, други Нефтопродукти, Полимери, Органични и Неорганични вещества и много други.

Освен, измерването на концентрация, типичните приложения включват разделяне на продукт от носеща фаза и междинна фаза, като течности, утайки, вискозни течности или наблюдение на сложни реакции, като полимеризация и кристализация.

Също така, могат да се прилагат в различни сфери: Химия, Нефтохимия, Минна индустрия, Обработка на метали, Фармация, Биотехнологии, Целулоза и хартия, Производство на Торове, Хранително Вкусова Промишленост и др.

Презентацията е от интереса и на проектантите от секция Технологии и ЕАСТ – Автоматизация на технологичните процеси /КИПиА/.