Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Новини – 23.02.2023

Ще се радваме да се видим на 23.03.2023 в палатите на Пловдивския Панаир с изложбите на Фуудтех, Агра и Винария. Инж. Явор Писанов представи: “Компактни уреди HORIBA LAQUA EMEA и LuminUltra Technologies Ltd. за бърз и точен контрол на качеството и безопасността на храните” в рамките на XII Конференция организирана от СХП на 23.02.2023 в Конферентен център, зала “България”. Благодарим на организаторите за поканата.

Новини – 25.01.2023

Kлючът към ново напреднало ниво за контрол и експлоатация на биологични пречиствателни станции за отпадъчни води! Увеличете максимално производителността с бърз микробиологичен тест! Знаете ли, какво означава Active Volatile Suspended Solids (AVSS) (Активни Летливи Суспендирани Твърди Вещества)? Този параметър представлява концентрацията на жива биомаса. След като бъдат установени целевите прагове на AVSS, резултатите предоставят идеална основа за оптимизация и непрекъснато подобряване на процеса на пречистване на отпадъчни води. За повече информация, може да се обърнете към нас!

Новини – 30.08.2022

Днес споделяме с вас, че системата ни за управление на качеството беше оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Новини – 25.06.2021

На 25 юни 2021 г. Хъб за Процеси и Апарати участва на “XVIII НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ” организирана от ХТМУ, гр. София с презентация и демонстрация на нова и иновативна апаратура. Демонстриран беше Liquisonic анализатор на SensoTech GmbH. Най-голям интерес предизвика анализа на бира за съдържание на алкохол и екстракт.

Новини – 01.11.2020

Ултразвук – Вашите очи и уши в производствения процес. Повишете производителността и индустриалната безопасност.

Ultrasound for concentration and density

Новини – 10.01.2020

Сухо вещество Етанол Метанол Биоетанол Сярна Киселина Фосфорна Киселина Азотна Киселина Натриева Основа Калиева Основа, Амоняк, Амониев Нитрат Урея Пропан Бутан LPG, други Нефтопродукти Полимери Органични и Неорганични вещества

Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ТЕХ Ви уведомяват, че на 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар – презентация на тема: „Контролно измервателни прибори за прецизно измерване на концентрацията на вещества в различни видове разтвори и течности /ултразвукови сензори/“.

 

Промишлените сензорни системи LiquiSonic® прецизно измерват процентната концентрация на вещества в различни видове течности, разтвори, суспензии и емулсии. Ето защо, се използват и за определяне качеството на суровини, междинен или готов продукт. Сензорите използват ултразвук.

Основно, предимствата на метода за измерване са: – Абсолютната звукова скорост е добре дефинирана физична величина за охарактеризиране на различни течности и разтвори – Независимост от плътност, наличие на твърди частици, проводимост, цвят или оптична прозрачност на технологичната течност – Монтаж директно в тръби, резервоари или съдове – Здрава, изцяло метална конструкция на сензора без движещи се части, без реагенти – Устойчиви на корозия чрез използване на специални материали не се нуждае от поддръжка – Използване при температура до 200 °C и налягане до 250 bar с възможност до 500 bar, ATEX Zone 0 – Точни измервания без “дрифт” – Вграден температурен сензор – Контролер с “Data logger” – Възможност и за лабораторно определяне

В резултат, се използват за стандартни приложения, като например, измерване на концентрация на: Сухо вещество, Етанол, Метанол, Биоетанол, Сярна Киселина, Фосфорна Киселина, Азотна Киселина, Натриева Основа, Калиева Основа, Амоняк, Амониев Нитрат, Урея, Пропан, Бутан, LPG, други Нефтопродукти, Полимери, Органични и Неорганични вещества и много други.

Освен, измерването на концентрация, типичните приложения включват разделяне на продукт от носеща фаза и междинна фаза, като течности, утайки, вискозни течности или наблюдение на сложни реакции, като полимеризация и кристализация.

Също така, могат да се прилагат в различни сфери: Химия, Нефтохимия, Минна индустрия, Обработка на метали, Фармация, Биотехнологии, Целулоза и хартия, Производство на Торове, Хранително Вкусова Промишленост и др.

Презентацията е от интереса и на проектантите от секция Технологии и ЕАСТ – Автоматизация на технологичните процеси /КИПиА/.