Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

вискозиметър

Онлайн вискозиметри. Нашите клиенти могат да разчитат на здрави и точни вискозиметри. Използват се от всички индустрии. Над 30000 потребителя.

on line viscometer

Онлайн вискозиметри

ВИСКОЗИМЕТРИ ЗА "OFF-ROAD" АНАЛИЗИ

Нашата гама от онлайн решения за измерване на вискозитета при референтна температура се предлага с гъвкави опции, като интегриран байпасен контур за лесно и незабавна настройка или здрава конструкция за външна инсталация - не изискваща допълнителна защита. Ето защо те се славят с най-ниския TCO на пазара.

 

on line viscometer

Thermoset-KV

Анализатор на кинематичен вискозитет. ЕДИНСТВЕНИЯТ ОН-ЛАЙН ДИРЕКТЕН КИНЕМАТИЧЕН ВИСКОЗИМЕТЪР. ЛЕСНО СЪПОСТАВИМ С ASTM D445.

 

on line viscometer

Thermoset-CF

Анализатор за висок вискозитет. АНАЛИЗАТОР ВСИЧКО В ЕДНО. ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН АНАЛИЗАТОР НА ВИСКОЗИТЕТ ПРИ РЕФЕРЕНТНА ТЕМПЕРАТУРА. Най-изгодния уред на пазара.

 

on line viscometer

Thermoset-LT

Анализатор на вискозитет при референтна тепература. ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНИЯТ АНАЛИЗАТОР НА ВИСКОЗИТЕТ ПРИ РЕФЕРЕНТНА ТЕМПЕРАТУРА НА ПАЗАРА.

THERMOSET- KV

Thermoset-KV (кинематичен вискозитет) е онлайн анализаторът, предназначен за непрекъснато, директно и едновременно измерване на кинематичния вискозитет, динамичния вискозитет и плътността. Това позволява директна корелация с ASTMD445 без нужда от допълнителен измервателен уред за плътност.

Чрез регулиране на температурата на охлаждащата течност на проточната клетка, крайният потребител може да избере референтната температура.

Това решение може лесно да се използва за определяне на индекса на вискозитет съгласно стандарта ASTM D2270 чрез измерване на вискозитета при 40 и 100 °C.

ПОЛЗИ
• Директно измерване на кинематичния вискозитет в реално време върху един и същ продукт, със същия инструмент
• Директно корелиран с ASTM D445
• Лесен за използване и инсталиране, не е необходим допълнителен измервателен уред
• Лесен индекс на вискозитет - Толерантен към частиците

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Зривоустойчив дизайн (EX-proof)
• Възможност за предоставяне на измерване в cSt (до 1000 cSt)
• Нуждае се от термостатираща охлаждаща течност
• Мощен процесен анализатор със сензорен екран 9731, включващ функции за безопасност

 

THERMOSET-CF
Най-рентабилният онлайн анализатор на вискозитет при референтна температура.
Със своята интегрирана система за вземане на проби, Thermoset-CF не се нуждае от допълнителна инсталация и може да се инсталира навън, най-близо до процеса за контрол.
Използвайки здравата и изключително толерантна вибрационна технология MIVI, която не използва маслена баня или фурна, тя почти не изисква поддръжка.

ПОЛЗИ
• Удивително ниски общи разходи за собственост
• Свързано с ASTM D445
• Вградена система за вземане на проби: всичко в едно
• Без допълнителна инсталация (не е необходим подслон)
• Полево инсталиране
• Най-близката до процеса точка за контрол
• Никаква маслена баня или фурна, ниска и лесна поддръжка

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Измерете динамичния вискозитет при референтна температура до 10 000 cP
• Оптимизиран за една контролна точка
• Зривоустойчив дизайн (Ex-proof)
• Вграден измервателен уред за опция по избор
• Мощен процесон анализатор със сензорен екран 9731, включващ функции за безопасност

THERMOSET-LT

Най-икономичният онлайн анализатор на вискозитет при референтна температура. Използвайки здравата и изключително толерантна MIVI вибрационна технология, без използване на маслена баня или фурна, Thermoset-LT не изисква почти никаква поддръжка.

Благодарение на малкия си размер и гъвкавост, той може лесно да бъде инсталиран на съществуващ контур и в съществуващ заслон.

ПОЛЗИ
• Най-икономичното решение на пазара
• Свързано с ASTM D445
• Осигурява оптимална производствена ефективност
• Силно толерантен към входната температура на пробата
• Не се влияе от наличието на частици

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Пълният обхват може да бъде над 10 000 cP
• Толерантни към частици
• Външен уред за измерване на плътността
• Оптимизиран за една контролна точка
• Зривоустойчив дизайн (Ex-proof)
• Малък размер
• Мощен процесен анализатор със сензорен екран 9731, включващ функции за безопасност