Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНОСТИ - GE USM. Стандартни присъединителни размери от 1/2", 3/4" и други при запитване. Работно налягане до 20 bar.

УСТРОЙСТВАТА GE USM, ИМАТ ЕДИН И СЪЩ ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ, НЯМАТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ, НЕ ИЗИСКВАТ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДДРЪЖКА

Предотвратява отлагане на котлен камък

Това касае конкретно обработката на вода. В следствие на въздействията на GE USMCLEANER, калциево-карбонатните съединения, разтворени във водата, не кристализират под формата Калцит, а под формата на Арaгонит. Котленият камък е Калцит, неговите кристали са по-дребни, слепват се и образуват плътни, лесно нарастващи слоеве. Арaгонитните кристали са по-едри, не се слепват.

ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Самостоятелно против карбонатни отлагания в
• Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, хотели и др.
• Конвектомати
• Професионални перални и миялни машини
• Водогрейни котли
• Тръбни и пластинчати топлообменници
• Водоохладителни кули
• Парогенератори
• Центробежни, вакуумни и термо помпи
• Компресори
• Пароструйни апарати
• Соларни колектори за топла вода
• Затворени водни системи за охлаждане на индукционните пещи
• Отворени водни системи за охлаждане и измиване на консерви в консервната промишленост и др.
• Циркулационни системи в плувни басейни, включително с топла минерална вода.

и ДРУГИ

2. Съвместно с йонно-обменни филтри с цел намаляване на разхода на сол и удължаване на експлоатационния срок на смолата.

Биологично обеззаразяване

Поради генерирането на ултразвукови вълни и кавитация, в следствие на въздействията на GE USMCLEANER, намиращите се в течността микроорганизми се унищожават. При определени налягания, само при едно преминаване на течността, се унищожават до 90% от микроорганизмите, намиращи се в нея. Това води до важни практически приложения при обработката на вода, в хранително-вкусовата промишленост и др.

Хомогенизиране

В следствие на кавитацията и генерирането на ултра звук, се постига максимална хомогенизация на течността или течностите, включително и трудно смесващи се или взаимно неразтворими течности, като водноразтворими и мастноразтворими например.

Деклъстеризиране на молекулите

Както е известно, молекулите на течностите се групират в клъстери, групи от молекули. Колкото по-гъста е течността, толкова повече и по-голями са тези клъстерни групи. В следствие на въздействията на GE USM, тези клъстерни групи се разрушават до молекулярно ниво.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ:

Поради деклъстеризирането на водата до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за водата при дадената температура. В следствие способността на водата да разтваря достига максималната си физическа стойност. Конкретно при производството на бетон, това води до по-добро омокряне на компонентите, по-добра разтворимост на цимента и съответно много по-добра спойка.

Използването на GE USM-B устройство за активиране на вода за приготвяне на бетонова смес позволява увеличаване на якостта на натиск с до 18%.

 

АГРО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ:

Повишаване на добива: домати – 15 %, краставици – 5 %

Отново поради деклъстеризирането на водата до молекулярно ниво, значително се увеличава броя на несвързаните молекули. Тази нова структура на водата повишаване разтварящята способност на водата и с това за по-добро усвоявяне от кореновата система на растенията на намиращите се в почвата минерали, основните: азот, фосфор, калий, магнезии и допълнителните: сяра, калций, желязо и др., както и на вода. По този начин се подобрява изграждането на белтъците, основния градивен материал на растежа и развитието на растенията. Значимо се намаляват заболяванията на растенията, от една страна поради доброто «хранене» и от друга страна, поради намаления бактериален натиск в следствие подаването на дезинфекцирана вода. Цветът на листата и цветовете става по-ярък и по-наситен. Подобреният метаболизъм влияе пряко на натрупването на листната маса и развитието на кореновата система и оттам повишаване на добива. GE USМ-AGRO са приложими и при поливането на паркове и градини.

 

Намаляване на повърхностното напрежение

След деклъстеризирането, повърхностното напрежение на течността става много близко до физически минималното за даденото вещество. Едно от важните следствия от това е образуване на много по-финни капчици при диспергиране на течността. Това е особенно важно при обработката на течни горива, защото повишава КПД при изгаряне.

Понижаване на вискозитета

Когато течността е деклъстеризирана до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за конкретната течност.

Способността на течността да разтваря достига максималната физическа стойност за дадената течност

Това се отнася за всички растворители, включително водата и има важни практични следствия.

 

Цена за GE USM - 1/2: 1690 лв.

 

Цена за GE USM - 3/4: 1690 лв.

 

Цена за GE USM - xxx: При запитване

 

Стандартни присъединителни размери от 1/2" и 3/4". Други размери при запитване. Работно налягане до 20 bar.

Нашата цел и мисия е заедно да увеличим Производителността, Безопасността и Надеждността във Вашето производствено предприятие и лаборатория!

Постигаме ги чрез предоставяне на качествени инженерни услуги и внедряване на необходимото контролно измервателно оборудване.


"Хъб за Процеси и Апарати" ЕООД предлага индустриални продукти и инженерни услуги с цел да ви предостави най-добрите решения.

Ние отговаряме на изискванията на индустрията и на вашите специфични производствени и лабораторни стандарти. Извършваме

дейности, като проектиране, изграждане, консултация, производство, оптимизиране, автоматизиране, въвеждане на индустрия

4.0. Провеждаме обучения и проучвания, съдействаме за анализи и разработване на нови технологии. Предлагаме доставка,

продажба и сервиз на контролно измервателни прибори, процесни анализатори в реално време, онлайн анализатори, онлайн сензори,

лабораторни апарати, химически консумативи и реагенти.

ЕКИПА

се състои от специалисти в ИНЖЕНЕРНИТЕ науки и инструментални методи за анализ.

Членовете на екипа редовно се обучават, за да се предложи постоянно качествено обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ

по част технологична на инвестиционния проект, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Хъб за Процеси и Апарати разработва проекти по част Технологична за обекти от всички категории по ЗУТ.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

предлагаме консултация на своите клиенти свързани със законодателни, инженерингови, технологични и процесни изисквания. Нашият екип работи съвместно с нашите клиенти, за да гарантира, че е намерено най-доброто решение за съответното индустриално приложение. Повишаване на производителността, безопасността и надеждността, чрез оптимизация, автоматизация и модернизация на производството е наша основна цел. Инженеринга на непрекъснатия анализ е наш приоритет.

ДОСТАВКА

Хъб за Процеси и Апарати доставя сензори, анализатори, комплексни аналитични системи и решения.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

С опита във промишлеността, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че монтажа и инсталацията се извършват според изискванията на производителя и оборудването или системите ще работят правилно от самото начало.

ОБУЧЕНИЕ

Оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода. Опазване на околната среда и водите. Използване и поддържане на измервателно оборудване.

ПОДДРЪЖКА

На внедрени анализатори / сензори за да се гарантира правилното функциониране на оборудването във времето. Бърза и професионална поддръжка чрез персонализирана диагностика с нашите експерти на място, по телефон или имейл. ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА - този подход гарантира надеждност, безопасност и минимален престой на оборудването извън работен режим.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Организираме всички етапи на квалификационния процес, както и изготвяне цялостна документация по: DQ – Квалифициране на дизайна, IQ –Квалификация на инсталирането, OQ – Квалификация на функционирането, PQ – Квалификация на поведението.

СЕРВИЗ НА МЯСТО

Нашите квалифицирани специалисти могат да действа на място, по желание на клиента, като предоставят бърза и ефективна поддръжка, включително настройка и калибриране на оборудването и системите. Вашите анализатори могат да бъдат проверени навреме от екип, който отлично познава технологиите за непрекъснат анализ в реално време. Нашата услуга включва доставката на аксесоари и резервни части.