Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Продукти > Процесни концентратомери и плътномери с ултразвук

ПРОЦЕСНИ СЕНЗОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ПЛЪТНОСТ НА ТЕЧНОСТИ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУК. Измервателни прибори LiquiSonic®, производител SensoTech GmbH.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА:

#Водни разтвори


#Неводни разтвори


#Киселини


#Основи


#Неорганични вещества


#Органични вещества


#Суспензии


#Утайки


#Емулсии


#Втечнен газ


Предлагаме подходящи сензори за почти всяко приложение. Включително необходимото интегриращо оборудване. Възможност за монтиране в тръбопроводи с минимален диаметър до 10 мм (3/8 ”). Интегрирано измерване на температура. Стандартни присъединителни размери и монтажни фитинги могат да бъдат осигурени. Възможно е също така да ги инсталирате в зривоопасни зони. Промишлените сензорни системи LiquiSonic® на SensoTech GmbH прецизно измерват процентната концентрация или плътност на веществата в различни видове течности, разтвори, суспензии и емулсии. Те се използват и за определяне на качеството на суровини, междинни продукти или готови продукти. Сензорите използват ултразвук.

Използват се за идентифициране и определяне на концентрация или плътност на: Сярна Киселина, Фосфорна Киселина, Азотна Киселина, Натриева Основа, Калиева основа, Амоняк, Амониев Нитрат, Урея, Глицерин, Етанол, Гликол, Вода, Емулсии, Капролактам, Водно стъкло, Сода, Екстаркти, Суспензии, Нефтопродукти (LPG, NPG, Горива, Бензин, Дизел, Биодизел, Нафта, Mасла и други), Ибопрофен/Етанол, Метанол/Тетрахидрофуран, Ацетонитрил/Метилтертбутилетер, Образуване на кристали, Салицилова Киселина/Етанол, Натриев Сулфат, Натриев Карбонат, Натриев Хлорид, Терпентин, Смола, Силикон, Бяла Луга, Черна Луга, Зелена Луга, Стирен/Полистирен, Винил хлорид/Поливинил хлорид, Винил ацетат/Поливинил ацетат, Бутил акрилат/Полибутил акрилат, Бутадиен/Полибутадиен, KCl, NaCl, HF, KOH, специални масла -“Quakerol”, почистващи агенти, специални покрития, “Wigol VR X 6210”, “Neutropon”, “SurTec042”, “Alustar 300”, “Vigon A 200”, “Bonderite S-PR 6776”, Сухо вещество, Суроватка, Мляко, Скорбяла, Лактоза, Витамини, Захари, Подсладители, BriX, Plato, Мазнини, Пивна Мъст и много други органични и неорганични вещества.

Pulp and Paper industry

Не правим компромиси с материалите: стандартната версия на нашите сензори е изработена от неръждаема стомана DIN 1.4571 (SS 316Ti). Предлагаме и специални сплави като Hastelloy, Titanium и Tantalum или различни пластмасови покрития за химически агресивни вещества, които изискват мерки за защита от корозия. Предимства на метода за измерване са:

– Време за анализ под 1 секунда

– Обхват: 0 – 100%

– Точност: ±0,05%

– Абсолютната звукова скорост е добре дефинирана физична величина за охарактеризиране на различни течности и разтвори
– Независимост от плътност, наличие на твърди частици, проводимост, цвят или оптична прозрачност на технологичната течност
– Монтаж директно в тръби, резервоари или съдове
– Здрава, изцяло метална конструкция на сензора без движещи се части, без реагенти
– Устойчиви на корозия чрез използване на специални материали не се нуждае от поддръжка
– Използване при температура до 200 °C и налягане до 250 bar с възможност до 500 bar, ATEX Zone 0
– Точни измервания без “дрифт”
– Вграден температурен сензор
– Контролер с “Data logger”

Сензори

Запитване

Controller Ultrasound

Сензорният екран е с висока разделителна способност. Осигурява най-добър технически комфорт и виртуална клавиатура, включително латински, азиатски и кирилица. Графика в реално време показва тенденциите и предоставя бърза и ясна информация за текущия цикъл на процеса, докато функциите на менюто и дисплея са ясно очертани. Потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за използване. Защитена с парола административна страница. Стабилна и пълна памет за всички стойности на процесите и събития. Гарантира се проследяемост, надеждност и безопасност на системата.

Controller Ultrasound

Различните опции за цифров интерфейс позволява просто интегриране на устройството във всяка система за управление, като SCADA. Токови сигнали 4-20 мА. Освен това, чрез браузър контролерът може да се управлява от компютър или таблет.

В допълнение към измерването на концентрацията и плътността, типичните приложения включват отделяне на продукта от носещата фаза и междинната фаза, като течности, утайки, вискозни течности или наблюдение на сложни реакции като полимеризация и кристализация.

Локални Контролери / Вторични устройства

Запитване

LiquiSonic® се състои от до четири сензора и един контролер за измерване на концентрация и плътност с ултразвук. Устройствата са цифрово свързани, което гарантира висока точност на измерване, без дрифт и без смущения за пренос на данни на разстояния до 1000 м (3280 фута). Прекъсванията, причинени от окабеляване или калибриране при смяна на сензор, вече са минало. Процесът на ултразвуково измерване дава резултати с изключително задоволително качество. сензорите се използват и в екстремни условия, като температури между -100 ° C (-150 ° F) и +200 ° C (375 ° F) и технологични налягания от няколко mbar до 500 bar (7000 PSI). Устойчивостта и липсата на поддръжка на LiquiSonic®, както и минималните усилия за инсталиране и експлоатация се отплащат в дългосрочен план.

Цялостни Системи

Запитване

Лабораторно определяне на концентрация и плътност чрез ултразвук. В допълнение към отчитането на концентрация, плътност и температура, е на разположение и визуализирането на диапазоните на граничните стойности, зададени от потребителя. При приближаване на границите на измервателния обхват стрелката се оцветява в жълто, което сигнализира за предупреждение. Превишението на обхвата се показва с червена стрелка.

Лабораторен апарат LiquiSonic® Lab

Запитване