Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Референции - Проекти - Сертификати

Хъб за Процеси и Апарати разработва проекти по част Технологична за

обекти от всички категории по ЗУТ.

Проектиране по част технологична на инвестиционния проект, съгласно

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 

Основни проекти по години:

2024 г.:

 • "СИАД България" АД - Завод за индустриални и медицински газове
 • “СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД, Преместваеми контейнери с инсталации за дозиране на сярна киселина

 

2023 г.:

 • „БРЕЗНИК МИНЕРАЛС“ ЕООД, Минно Обогатителен Комплекс “Милин камък”,Брезник
 • “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, Идеен проект за газова турбина с мощност 16,5 MW
 • “АСАРЕЛ ЕНЕРДЖИ” АД, Идеен проект за изграждане на газова електроцентрала/когенерация
 • “БАБХ”, Лаборатория за химически анализи ГКП „Капитан Андреево”

2022 г.:

 • “Булгартрансгаз” ЕАД, Газопроводна връзка България – Сърбия

2021 г.:

 • “Булгартрансгаз” ЕАД, Ново газово хранилище за Природен Газ в Чирен
 • “КЦМ” АД, Нова клетъчна къща и леярска къща BE, Обвръзка с резервоари за електролит, помпи и тръбопроводна система

2020 г.:

 • “Агробиовет” ЕООД, Автоматично опаковане на почвени смески и био хумус, Производство на течни био торове и опаковки

2017 г.:

 • “Центромет” АД МеталГруп, Пречиствателна станция за охлаждаща вода, България;

 

2011 г.:

 • “Родопчанка” ЕООД, УФ система за пречистване на отпадъчни води

 

2010 г.:

 • British Petroleum, Проектиране на четири резервоара за съхранение на дисперсант, Азербайджан

2009 г.:

“ТЕЦ ВАРНА” ЕАД, Проектиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води от тежки масла

2008 г.:

 • Когенерационна централа БРИКЕЛ, Инсталация за десулфуризация на димни газове

 

2006 г.:

 • “АГРОПОЛИХИМ АД”, Завод за фосфорна киселина, България

Основни направления:

Технологични проекти и решения за Химическата промишленост

Проектиране по част технологична. Проектиране за химическа индустрия.

Проекти и технологии за Нефтохимическата индустрия

Проектиране по част технологична. Проектиране за нефтохимическа индустрия.

Технологични проекти и решения за производство на Торове

Проектиране по част технологична. Проектиране за торова индустрия

Приложения за Фармацията

Проектиране по част технологична. Проектиране на фармацевтична индустрия.

Технологии и решения за Хранително Вкусова индустрия

Проектиране по част технологична. Проектиране за хранително вкусова индустрия.

Технологични проекти за производство на Целулоза и Хартия

Проектиране по част технологична. Проектиране на целулоза и хартия.

Технологични проекти за производство на Полимери

Проектиране по част технологична. Проектиране за полимерна индустрия.

Проекти и технологии за Минната промишленост

Проектиране за минна индустрия

Технологични проекти за производство и обработка на Метали

Проектиране за метали

Проекти и технологии за опазване на Околната Среда

Проектиране за околна среда

Проектиране на пречиствателни станции за Води

Проектиране за пречистване на води

Проектиране на Лаборатории

Проектиране на лаборатории

Други технолочини процеси и производства

 

 

ЕКИПА

се състои от специалисти в ИНЖЕНЕРНИТЕ науки и инструментални методи за анализ.

Членовете на екипа редовно се обучават, за да се предложи постоянно качествено обслужване.

ПРОЕКТИРАНЕ

по част технологична на инвестиционния проект, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Хъб за Процеси и Апарати разработва проекти по част Технологична за обекти от всички категории по ЗУТ.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

предлагаме консултация на своите клиенти свързани със законодателни, инженерингови, технологични и процесни изисквания. Нашият екип работи съвместно с нашите клиенти, за да гарантира, че е намерено най-доброто решение за съответното индустриално приложение. Повишаване на производителността, безопасността и надеждността, чрез оптимизация, автоматизация и модернизация на производството е наша основна цел. Инженеринга на непрекъснатия анализ е наш приоритет.

ДОСТАВКА

Хъб за Процеси и Апарати доставя сензори, анализатори, комплексни аналитични системи и решения.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

С опита във промишлеността, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че монтажа и инсталацията се извършват според изискванията на производителя и оборудването или системите ще работят правилно от самото начало.

ОБУЧЕНИЕ

Оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода. Опазване на околната среда и водите. Използване и поддържане на измервателно оборудване.

ПОДДРЪЖКА

На внедрени анализатори / сензори за да се гарантира правилното функциониране на оборудването във времето. Бърза и професионална поддръжка чрез персонализирана диагностика с нашите експерти на място, по телефон или имейл. ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА - този подход гарантира надеждност, безопасност и минимален престой на оборудването извън работен режим.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Организираме всички етапи на квалификационния процес, както и изготвяне цялостна документация по: DQ – Квалифициране на дизайна, IQ –Квалификация на инсталирането, OQ – Квалификация на функционирането, PQ – Квалификация на поведението.

СЕРВИЗ НА МЯСТО

Нашите квалифицирани специалисти могат да действа на място, по желание на клиента, като предоставят бърза и ефективна поддръжка, включително настройка и калибриране на оборудването и системите. Вашите анализатори могат да бъдат проверени навреме от екип, който отлично познава технологиите за непрекъснат анализ в реално време. Нашата услуга включва доставката на аксесоари и резервни части.