Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Хранителната и питейна индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И ПИТЕЙНА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Аналитична технология за напитки и течни храни:

Online Analyzers for Food and Beverages. Sensors for Process Automation.

· Пиво / бира

· Млечни продукти / мляко

· Натурални сокове

· Безалкохолни напитки

· Миксове

· Вино

· Скорбяла / Нишесте

· Кафе

LiquiSonic® сензорите осигуряват стабилно и надеждно измерване, дори в системи с висока степен на аерация или разбъркване. Нашите сензори отговарят на препоръките в съответствие със стандартите на FDA или EHEDG.

Пивоварни

Майшуване и филтрация

LiquiSonic® сензорите, които се инсталират на изход от озахарителния апарат се използват за:

· Наблюдение на процеса на майшуване

· Точно определяне на промивната вода

· Определяне на съдържанието на екстракт на пивната мъст – °Plato

Предимства:

· Оптимално първоначално количество екстракт във варилния апарат

· Намаляване консумацията на вода

· Оптимално използване на озахарителния апарат

· Производство на пивна мъст с възпроизводимо качество

Варилен апарат

LiquiSonic® сензорите, които се инсталират във варилния апарат се използват за:

· Наблюдение на изпарението

· Точно определяне на концентрацията в пивната мъст

LiquiSonic® сензорите се инсталират директно без необходимост от байпас, който е необходим за други измервателни прибори. LiquiSonic® е лесен за инсталиране и не изисква специална поддръжка.

На разположение е сензор, който може да бъде инсталиран директно във варилния апарат. В резултат, утаяването може да се поддържа на много ниско ниво.

Освен това, има допълнителна опция за осигуряване на почистваща глава за сензора.

Сензор може се монтира директно в циркулационната линия между циркулационната помпа на пивната мъст и топлообменника.

Предимства:

· Не се изисква специална поддръжка

· Без байпас

· Оптимизиране / намаляване на промивни и почисващи цикли

· Оптимизиране / намаляване на разходите за енергия

· Гарантира се постоянна продължителност и скорост на варилния процес

Охлаждане

LiquiSonic® сензорите се използват за:

· Детекция на пивната мъст преди и след охлаждане

· Определяне на плътността преди добавяне на дрождите

Предимства:

· Отговаря на хигиенните изисквания

· В допълнение се наблюдава температурата на охлаждане благодарение на двата вградени температурни Pt1000 сензора

Варилен апарат и пивна мъст

Запитване


Преработка на мляко и производство на млечни продукти

Стандартизиране на прясно и кисело мляко. Сирена и кашкавали.

Хъб за Процеси и Апарати предлага измервателни уреди за измерване в реално време и лабораторно на:

· Концентрация и плътност

· Мазнини

· Сухо вещество

· Сол

· Натриева основа (NaOH)

· Пероцетна киселина (C2H4O3)

· Температура

· Други

Храни и млечни продукти

Запитване


Juices and Soft Drinks

Evaporator

At the inlet and the output of the evaporator, LiquiSonic® is applied in order to:

· Control the initial concentration

· Continuously monitor the concentrate up to 90 °Bx

Your advantage:

· Energy-efficient line control through targeted process interruptions

· Increase of the yield

Blending

In the blending process, LiquiSonic®is applied in the concentrate and after the mixer in order to:

· Measure the initial concentration (premix)

· Accurately adjust the target concentration (postmix) during the dilution of the concentrate with water

Your advantage:

· Quality control of the concentrate

· Signaling of drifts in the formulation

· Targeted control of the respective product stream through the process control system

Phase detection

Before bottling or before the sterile tank LiquiSonic is applied in order to:

· Detect the change of fruit juices

· Detect the fruit juice and water phase

Your advantage:

· Improvement of fruit juice quality

· Increase in fruit juice yield

· Extremely fast and accurate phase detection with a response time of less than 1 s

Filler

At the filler, LiquiSonic® is applied in order to:

· Constantly monitor the Brix content of the commodities during the filling

· Accurately identify various types of products, pre and post running processes as well as CIP – liquids

· Fully document the Brix content (ISO9000 and HACCP)

Your advantage:

· Display of the Brix concentration and product temperature

· Storage of the measured concentrations during the filling

· Warning in the event of faulty fillings

· Precise control of the filler concentration

· Separation of pre and post running processes

· Maximum process safety in the context of a HACCP concept

· Additional integrated functions, such as flow detection and „empty pipe line“ detection

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

Wine production

In the wine production, the LiquiSonic® analyzers are applied in order to:

· Constantly determine the Oechsle degree in the grape juice

· Measure the alcohol and sugar or the extract content during the fermentation

· Control the blending process

· Differentiate the wine in the pre and post running water

· Constantly monitor the wine quality during the filling

Your advantage:

· Ensuring the quality of the juice already with the delivery

· Energy saving through selective process break-down in the concentration of the must

· Maximum time savings and increase of the plant utilization

· Consistent quality through precise control of the product streams during the blending

· Cost savings by minimizing the quantity of excluded wine amount in various stages of the process

· Increase of the yield

· Documentation and reporting of wine concentrations (ISO9000 and HACCP)

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

Juices and Soft Drinks

Evaporator

At the inlet and the output of the evaporator, LiquiSonic® is applied in order to:

· Control the initial concentration

· Continuously monitor the concentrate up to 90 °Bx

Your advantage:

· Energy-efficient line control through targeted process interruptions

· Increase of the yield

Blending

In the blending process, LiquiSonic®is applied in the concentrate and after the mixer in order to:

· Measure the initial concentration (premix)

· Accurately adjust the target concentration (postmix) during the dilution of the concentrate with water

Your advantage:

· Quality control of the concentrate

· Signaling of drifts in the formulation

· Targeted control of the respective product stream through the process control system

Phase detection

Before bottling or before the sterile tank LiquiSonic is applied in order to:

· Detect the change of fruit juices

· Detect the fruit juice and water phase

Your advantage:

· Improvement of fruit juice quality

· Increase in fruit juice yield

· Extremely fast and accurate phase detection with a response time of less than 1 s

Filler

At the filler, LiquiSonic® is applied in order to:

· Constantly monitor the Brix content of the commodities during the filling

· Accurately identify various types of products, pre and post running processes as well as CIP – liquids

· Fully document the Brix content (ISO9000 and HACCP)

Your advantage:

· Display of the Brix concentration and product temperature

· Storage of the measured concentrations during the filling

· Warning in the event of faulty fillings

· Precise control of the filler concentration

· Separation of pre and post running processes

· Maximum process safety in the context of a HACCP concept

· Additional integrated functions, such as flow detection and „empty pipe line“ detection

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

Wine production

In the wine production, the LiquiSonic® analyzers are applied in order to:

· Constantly determine the Oechsle degree in the grape juice

· Measure the alcohol and sugar or the extract content during the fermentation

· Control the blending process

· Differentiate the wine in the pre and post running water

· Constantly monitor the wine quality during the filling

Your advantage:

· Ensuring the quality of the juice already with the delivery

· Energy saving through selective process break-down in the concentration of the must

· Maximum time savings and increase of the plant utilization

· Consistent quality through precise control of the product streams during the blending

· Cost savings by minimizing the quantity of excluded wine amount in various stages of the process

· Increase of the yield

· Documentation and reporting of wine concentrations (ISO9000 and HACCP)

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

Starch production

In production and purification processes, LiquiSonic® is applied in order to:

· Determine the dry matter content in the production of wheat protein (gluten) and wheat starch

· Control the suspension in the use of additives such as thickening agents

· Continuously control the Brix content in the production and processing of monosaccharides or disaccharides

Wheat starch in water:

Your advantage:

· Optimal control of the degree of separation

· Maximum plant utilization

The special high-performance technology of the LiquiSonic® sensors ensures stable measuring results even at high signal attenuation by the process fluid.  Therefore, the sensors can be used successfully not only in solutions but also in suspensions for evaporation or cooling crystallizations.

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

Liquid and instant coffee production

During the extraction and the purification, LiquiSonic® is applied in order to:

· Determine the precise concentration of the extract

· Monitor the dry matter content of the initial, secondary and tertiary extract

· Precisely adjust the target concentration during the merging of the pre-extracts

Your advantage:

· Defined control of the extract line

· Energy optimized purification in the separator

· Quality assurance for the production of a sensory  high-quality coffee extract

Further liquid food applications

In the food industry, LiquiSonic®is used in a variety of applications to measure the concentration and density, and thus to control quality. The online measurement enables processes and plants to be optimally controlled, and saves resources and time. Especially in filling, faulty batches can thereby be avoided.

Among others, the LiquiSonic® analyzers are applied in the following food applications:

· Crystallizations of sweeteners, e.g. acesulfame

· Citric acid production

· Water in fruit purees

· Recipe monitoring for baby food

· Extraction with CO2

· Protein production, e.g. soy protein

· Tea extraction

· Thickening agents, e.g. carrageen

· Vitamin production, e.g. vitamin C und B2

· Herbs extraction, e.g. fennel

· Water content in pudding

Dry fractionation is one of the first and most prominent texture-improving processes. It is mostly used for edible oils with high solid fat content (SFC), e.g.:

  • Palm oil or palm kernel oil
  • Coconut oil
  • Soybean oil

The inline LiquiSonic® system provides an optimized dry fractionation process control and precise solid fat content determination.

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation

LiquiSonic® sensors provide stable and reliable measurement, even in systems with a high degree of aeration or agitation.

Controller

The controller links the ultrasonic sensors and manages the measuring data. It provides the supply voltage and controls communication. The TFT screen serves to display the measuring values and status information as well as to parameterize
the analyzer. The displayed value can be adjusted to internal reference values through a calibration function.

All process data or related values will be updated every second. If the measuring values are outside the threshold, it will be shown immediately in the display. System information and alarm messages are also clearly shown on the display.

The measuring data can be transmitted via several adjustable analog or relay outputs as well as via different fieldbus interfaces to process control systems or computers.

Our sensors conform to recommendations according to the FDA standards or EHEDG. Direct, real-time measurement eliminates the need for sampling, eliminating volume loss and dilution errors, in addition to reducing the risk of contamination.

LiquiSonic® allows you to automate manual operations and achieve a new level of productivity and process control.
The fundamentals for this quality are the high-grade materials used such as stainless steel with electro polished finish. The sensor design consist of one homogenous body and requires no gaskets.

Sensors

The sensor contains the measurement of sonic velocity and temperature. The wetted parts are usually made of stainless steel DIN 1.4571. The rugged and completely enclosed design does not need any gaskets or “windows” for process and is thus completely maintenance free.

Different additional functions integrated in sensor like flow stop monitoring and full/empty liquid monitoring in pipes increase the customer’s benefit significantly. A special high power technology ensures stable measurement results, even at high portions of gas bubbles and strong signal attenuation by process liquid.

The sensor electronics is mounted in a closed stainless steel housing with IP68 degree of protection and enables the cleaning of process systems, for example, by high-pressure cleaner or steam.

The sensors are available with various types of process connections:

· Varivent flange

· DIN flange

· APV flange

· Dairy flange

· Clamp flange

Beverages and Liquid Food Ask for Quotation