Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Приложения за минната индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МИННАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Online Analyzers for Mining Industry. Sensors for Process Automation. SensoTech системите са идеалното решение за разнообразните измервателни задачи при преработката на руди. Те включват добив на мед и флотацията на калиев хлорид. LiquiSonic®  следят за наситеността, концентрацията и плътността на суспензии. 

Системите LiquiSonic® могат лесно да бъдат адаптирани за да се приспособят към различни условия на процеса. В зависимост от правата за достъп на потребителите, характеристики могат да се активират след подмяната на сензора или при промяна на условията на процеса. 

Online Analyzers for Mining Industry. Sensors for Process Automation. В резултат на това тази концепция гарантира възвръщаемостта на инвестицията. Намалява се времето за реакция при промяна на граничните условия. За нови приложения може да се създаде пълен нов модел за изчисление, като се използват референтните стойности на процеса.

Освен това, анализаторът LiquiSonic® осигурява прецизно измерване и мониторинг на концентрацията в реално време. Автоматичното регулиране на концентрацията, предотвратява блокирането на съоръженията и увеличава добива и производителността на процеса. Здравата конструкция на сензора и възможността за използване на специалните материали, като титан, гарантират дълъг експлоатационен период.

Допълнителни предимства:

· Оптимален контрол на линията и надеждни реални данни за процеса

· Повишаване на ефективността на избистрителя и сгъстителя

· Безплатни измервания през годините

· Ранно разпознаване на неизправности за няколко секунди

· Намалено потребление на материали и енергия

Минна индустрия

Запитване

Преработка на медни руди и концентрати

Анализаторът LiquiSonic® осигурява прецизно онлайн измерване на концентрацията на H2SO4 и OLEUM с мониторинг в реално време. Освен това, системите наблюдават и контролират смесването до желаната целева концентрация.

Стандартни обхвати на измерване:

Концентрация на H2SO4: 80 до 100 тегл.%
Температурен диапазон: 20 до 90 °C
Концентрация на OLEUM: 0 до 10 тегл.%
Температурен диапазон: 10 до 60 °C

Преработка на медни руди

 Запитване

KCl Горещо разтваряне

С помощта на контролера LiquiSonic® 30 могат да бъдат свързани до четири сензора. По този начин, се наблюдава целия процес в различни точки на измерване, включително разтваряне, избистряне, кристализация и сгъстяване на KCl.

Възможности за монтаж:

· Кристализатор: дължина на сензора 300 – 500 mm
· Тръбопровод (обикновено DN 300 – DN 800): дължина на сензора 250 mm
· Монтаж отдолу в частично запълнени тръби

Стандартни обхвати на измерване:

Концентрация: 1100 до 1600 g/l
Температура: 70 до 110 °C

KCl Горещо разтваряне

Запитване

KCl Флотация

Здравата измервателна техника – LiquiSonic® осигурява оптимизиран контрол на качеството в реално време. Следователно, повишава се производителността, безопасността и надеждността, особено чрез бързо наблюдение на процеса по време на флотация.

Всеки етап на процеса, например разтварянето на суровата сол, може да се наблюдава, регулира и оптимизира в реално време. LiquiSonic® облагодетелства клиентите със своята здравина. Подобрява се качеството. Придобиват се икономически предимства.

Стандартни обхвати на измерване:

Концентрация: 1100 до 1600 g/l
Температура: 10 до 40 °C

KCl Флотация

Запитване