Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Приложения за нефтохимическата индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА НЕФТОХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Типичните нефтохимически среди са взривоопасни, корозивни и отчасти много горещи или токсични. Независимо къде, измервателните системи трябва да могат да работят с такива течности. Освен това, трябва да се осигури правилен контрол на процеса, дори при най-суровите условия на околната среда и технологичния процес. Например, във взривоопасни райони или в солени атмосфери. Хъб за Процеси и Апарати препоръчва използването на измервателната технология – LiquiSonic®. Нейната лесна интеграция в съществуващи производства позволява значително подобряване на използваната система / технология. В допълнение, се увеличава безопасността на процеса и добива на продукта със сравнително ниски инвестиционни разходи.

Стандартни приложения

Измерване на концентрация и качество на продукта

 • Определяне на качеството (Етиленов оксид)

 • Вода в дизел (NОх редукция)

 • Водно съдържание в различни горива

 • Разтворители (Метанол, Етанол и други)

 • (Био)етанол в бензин

 • Цетаново число на дизел

 • Октаново число на горива

 • Растителни масла в мазут

 • Втечнени газове (Метан, Пропан, Бутан и други)

 • Използвани масла в мазут

Фазово разделяне

 • Горива / вода

 • Нефт / солена вода

 • Глицерин / био дизел

 • Газ / течни фази

 • Суров нефт / “Water Cut Analyzer”

 • Горива и водни инфилтрати

Газови скрубери

 • MDEA (пиперазин) / water

 • Сода каустик, натриев хлорид и карбонат / вода

 • Калиев карбонат, калиев хидрогенкарбонат / вода

Алкилиране (HF, H2SO4)

Обхват на измерване, най-често:

 • HF / H2SO4 концентрация: 80 – 95 тегл.%

 • Вода: 0 – 10 тегл.%

 • ASO (acid soluble oil) концентрация: 0 – 10 тегл.%

Мониторинг на безопасността

 • Откриване на течове в отпадни води

 • Гликол в котелно гориво

 • Наблюдение на периферно оборудване, като смесители, топлообменници, скрубери и други.

Качеството и концентрацията на различните втечни газове, често представляват проблем за потребителите. Хъб за Процеси и Апарати препоръчва използването на измервателната технология – LiquiSonic® за прецизно откриване на различните втечнени газове и онлайн измерване на колебанията в концентрацията.

Например, примеси и колебания на концентрацията в качеството на Етиленовия оксид (ЕО) трябва да бъдат своевременно идентифицирани.

Суров нефт / “Water Cut Analyzer”

Поради разликата в плътността на нефта и солената вода, двете фази могат да бъдат разделени. Солената вода се изпомпва и се отстранява от нефта. Отделянето на солената вода от нефта се препоръчва да се извършва с помоща на измервателната технология LiquiSonic®. В тази връзка, звуковите скорости на съответните фази (нефт / вода / солена вода) се измерват от сензор и данните постъпват в контролер. Това позволява фазово разделяне за секунди.

Горива и водни инфилтрати

Определянето на вида на продукта и съдържанието на вода са основни елементи за гарантиране на качеството на петролните продукти. Системите LiquiSonic® успешно се използват за откриване и разграничаване между котелно гориво, бензин, дизел, керосин и други горива. Освен това, водното съдържание може да бъде прецизно определено. Избор на нтерфейси, като Modbus, Profibus DP и други. Доставки с по-ниско качество се установяват навреме и успешно. Своевременна сигнализация при откриване на друг вид петролен продукт в тръбопровод или резервоар, не по предназначение. Това не позволява пълнене на съответни цистерни, резервоари и т.н, което повишава безопасността. Водните инфилтрации в горивото също могат да бъдат открити, за да се гарантира безопасността на системата.

Ползи и предимства за процеса и потребителя

 • Оптимален контрол на инсталацията чрез информация в реално време за състоянията на процеса

 • Максимална ефективност на процеса

 • Повишено качество на продукта

 • Намалени лабораторни разходи

 • Незабавно откриване на промени в процеса

 • Спестяване на енергия и материали

 • Незабавно предупреждение за нарушения в процеса

 • Измерване във вода или в технологична течност

 • Повторими резултати от измервания

Добавки – AdBlue®

Селективното каталитично редуциране (SCR) се оказа ефикасен и икономичен метод за намаляване на съдържанието на азотни оксиди (NOx) в изгорелите газове на превозните средства с дизелови двигатели.

Online Analyzers for Petrochemical Industry. Sensors for Process Automation.

И така, при този тип последваща обработка на отработените газове течният AdBlue® се инжектира в катализатор за превръщане на азотните оксиди в азот и водна пара. В допълнение, AdBlue® е регистрирана търговска марка за синтетично получен 32,5 тегл.% разтвор на карбамид в деминерализирана вода.

AdBlue® се характеризира с по-високо ниво на чистота в сравнение с  техническата урея. Следователно, той трябва да се съхранява в отделен резервоар в превозното средство. По време на работа AdBlue® се прехвърля от резервоара към катализатора. Чрез специфични помпи и дюзи, той се впръсква в изгорелите газове.

Контролът на качеството на крайния продукт AdBlue® е от огромно значение. Анализаторът LiquiSonic® е идеално решение. Преди всичко, рискът от кристализация на продукта е сведен до минимум.

За използване в опасни зони, потопеният сензор Ex 40-40 е одобрен от ATEX и IECEx (Ex d IIC T1 до T6 Ga / Gb, зона 0 / зона 1) и FM сертификация (Клас I, Раздел 1, Групи A, B, C, DT1-T6).

Стандартни приложения:

Online Analyzers for Petrochemical Industry. Sensors for Process Automation.

 • Бензин

 • Дизел

 • Биодизел

 • LPG

 • Масла

 • Котелно гориво

Нефтохимическа индустрия

Запитване