Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Приложения за полимерната индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЛИМЕРНАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН И ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Основни Приложения:

Polymerization Industry

· styrene-butadiene-latex
· phenol-formaldehyde resin
· polymethyl-meta-acrylate PMMA
· polyvinyl acetate PVA
· polyvinyl chloride PVC
· polyamide PA
· polyvinylidenchloride PVdC
· epoxy resin
· polystyrene PS
· polycarbonate PC
· polyester PE
· polyethylene
· formaldehyde urea resin
· elastane
· aldol in acetaldehyde
· polyurethane PU
· polysiloxane
· isoprene rubber IR
· methyl silicone resin
· slicone acrylate
· potassium methyl siliconate
· silicone resin
· polysulfide polymer
· paraphenylen-terephtalamide PPTA
· hindered Amine Light Stabilizers HALS
· methacrylamide MAA
· customer-specific compositions

Зависимост на Звукова Скорост, Концентрация на Полимер и Степен на Полимеризация

Online Analyzers for Polymer Industry. Sensors for Process Automation.Диаграма описва тази връзка по време на
полимеризация на бутадиен-стиренов каучук. В резултат на това звуковата скорост и концентрацията са свързани
една с друга. Освен това, степента на полимеризация
отразяващ делът на полимера в мономера корелира с концентрацията. Следователно, с помощта на ултразвукови измервателни системи е възможно да се определи концентрацията и степента на полимеризация. В допълнение, в случай на емулсионна полимеризация на бутадиен и стирен, степента на полимеризация може да бъде определена с точност от 0,1%.


Ние работим в тясно сътрудничество с вас, за да развиваме иновативни
решения за вашите производства и
да удоволетворим вашите индивидуални изисквания.

Онлайн Аналитични Технологии за Наблюдение и Контрол

Online Analyzers for Polymer Industry. Sensors for Process Automation.

· Концентрация на Мономер

· Концентрация на Полимер

· Степен на Полимеризация

Полимерна индустрия

Запитване