Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Химическата индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Chemical online sensorХимическата индустрия поставя високи изисквания към корпуса, електрониката и сензорните технологии. Ето защо, специалистите по приложения на Хъб за Процеси и Апарати и SensoTech приспособяват системите към изискванията. Всички компоненти могат да бъдат адаптирани към съществуващите процеси. Контролът на качеството и регулаторните фактори в химическата промишленост правят онлайн мониторинга по-важен от всякога. В резултат на това системите LiquiSonic® следят и контролират течностите в линии, реактори, филтри, скрубери, топлообменници, тръбопроводи, вани и почти навсякъде, където текат течности. Когато точността е от съществена важност и там, където високото налягане, високите температури или чувствителна среда правят вземането на проби непрактично или невъзможно се използват “Inline” сензори.  Освен това, сензорите LiquiSonic® са проектирани за трудни промишлени процеси, включително опасни зони от клас I, раздел 1.

Здравият корпус е от решаващо значение за защита и висока механична стабилност. Следователно, в зависимост от типа на сензора, корпусите SensoTech могат да издържат на температури до 200 ° C или 392 ° F. Второ, номинални налягания до 500 bar или 7 250 psi. Още повече, са устойчиви на луга, киселини и разтворители. Основите за това са висококачествените използвани материали, като неръждаема стомана, PTFE и PFA, легирани стомани или тантал. Най-важното е, че конструкцията на сензора се състои от едно хомогенно тяло и не изисква уплътнения.

Типични приложения:
Сярна киселина

Фосфорна киселин

Азотна киселина

Натриева основа

Калиева основа

Амоняк

Амониев нитрат

Карбамид

Глицерин

Етанол

Глицерол

Вода

Емулсии

Капролактам

Водно стъкло

Сода

Еекстракти

Суспензии

Горива

И много други органични и неорганични вещества

Химическа индустрия

Запитване

Поради токсичните, адхезивни, лепкави или мастни характеристики, управлението на водата в химическите заводи е предизвикателно. Използвайки специфична  технология, можете ефективно да управлявате процесите чрез надеждни онлайн измервания.
Използване на водата като ресурс, спомагателен и / или експлоатационен материал при различни процеси:

– Процесна вода за отопление
– Вода за охлаждане
– Пара за задвижване на турбини
– Среда за почистване

Адекватно управление на водите:
– Преработване на вода, която е рентабилна за производство и загряване
– Рециклиране на технологичната вода
– Качеството на водата трябва да отговаря на изискванията за чистота

Течовете и повредите в оборудването причиняват замърсяване на продукта и на технологичната вода:
– Органичното замърсяване може да доведе до повреди в тръбите, котлите и топлообменниците
– Силното замърсяване може да доведе до спиране на целия производствен завод
– Ударните товари ще създадат сериозни проблеми при пречистването на отпадъчните води надолу по течението
Освен това, обработката на отпадните води е взискателна поради високо замърсяване с химикали, масла, соли и други замърсители.

Стандартни приложения: ООВ, Общ Азот, Общ Фосфор, ХПК, БПК, Масла и Токсичност

ООВ-ХПК-БПК-N-P

Запитване