Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Торовата индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ТОРОВАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Online Analyzers for Fertilizer Industry. Sensors for Process Automation.

Ползите за процеса и потребителите включват:

 • Оптимален контрол на инсталациите чрез информация в реално време за състоянията на процеса

 • Максимална ефективност на процеса

 • Повишено качество на продукта

 • Намалени лабораторни разходи

 • Незабавно откриване на промени в процеса

 • Спестяване на енергия и материали

 • Незабавно предупреждение за нарушения в процеса

 • Анализ на води или технологична течност

 • Повторими резултати от измерванията

 • Подобрен контрол на процесите

 • Надеждност и минимална поддръжка

 • Bез изместване на резултати от измеренията

 • Ускорена възвръщаемост на инвестицията (ROI), чрез ниски оперативни разходи

 • Интегрирано измерване на температурата с висока точност ± 0,025 K

 • Точност на концентрацията ± 0,05 тегл.%

 • Свръх бърза реакция на измерване, под 1 секунда

 • Изчерпателни диагностични възможности

 • Не се изисква байпас

 • Без движещи се части

 • Измерване и при наличие на твърди или газови частици

 • Висока чувствителност на измерване, независимо от скорост на потока, вибрации, замърсявания и абразивни частици

 • Приложимост във всяко съоръжение

 • Предлага се в материали, посочени от клиента

 • Една цена, независимо от диаметъра на тръбопровода

LiquiSonic®, измерване на звукова скорост и карбамид във вода

This image has an empty alt attribute; its file name is Urea-Concentration-1024x626.png

 

Онлайн Аналитични Технологии за:

· Амоняк

· Амониев нитрат

· Азотна киселина

· Фосфорна киселина

· Сярна киселина

· Карбамид

· Течен азотен тор

· Нитрат

Скоростта на звука може лесно да се изчисли, чрез измерване на времето на пътуване на звуковия сигнал. Следователно, със звуковата скорост устройството изчислява концентрацията или плътността на течността. Освен това могат да бъдат показани повече единици за концентрация, напр. Брикс, Твърдо съдържание, сухо вещество или плътност на суспензията.

Online Analyzers for Fertilizer Industry. Sensors for Process Automation.

В резултат на това LiquiSonic® е онлайн и Inline аналитична система за определяне на концентрацията в течности директно в производствения процес. Освен това, анализатора се използва и за разделяне на фази и мониторинг на реакции.

Със сигурност инсталирането на сензор в потока на производствения процес означава изключително бързо измерване, което реагира веднага на промените в процеса. Нашите сензори могат да бъдат оборудвани със стандартни адаптери за различни процеси. Нестандартни фитинги могат да се използват при най-сложните и тежки условия.

Освен това, променяйки дължината на потапяне или на адаптерите, нашите сензори се монтират в резервоари и съдове, както и директно в тръби с всякакъв размер.

Тъй като, измервателната техника не зависи от цвят, мътност или други оптични явления, потребителят няма да има ограничения, дори при най-предизвикателните условия.

Торова индустрия

Запитване