Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Индустрии > Фармацевтичната индустрия

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОРИ И СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Online Analyzers for Pharma Industry. Sensors for Process Automation.

Фармацевтичната индустрия има високи изисквания по отношение на качеството в производствения процес. Следователно, реалният мониторинг на процесите е ключов фактор.

“SensoTech” и “Хъб за Процеси и Апарати” предлагат надеждни решения за мониторинг на технологични течности в многобройни фармацевтични приложения.

Следните задачи се контролират успешно:

· Мониторинг на входящи суровини

· Мониторинг на качеството на междинните продукти

· Контрол и мониторинг (разреждане, концентрати, изтичане)

· Мониторинг на качеството на крайния продукт

Повечето органични разтворители се рециклират в дестилационни колони. Възстановените разтворитеи се използват за последващи процеси. По този начин се спестяват ресурси, избягва се отделянето на отпадъци и се намалява разхода за закупуване на разтворители.

Ползи за потребителите и процесите:

  • Предоставя се надеждни данни в реално време за концентрациите на разтворители

  • Измерва се точно съдържанието в хранителни разтвори, емулсии и суспензии

  • Онлайн измерването на концентрацията на активни съставки, витамини и протеини се използва като индикатор. Също така се използва и за наблюдение на концентрацията на елуати при HPLC процеси

  • Разпознаване на фази, чрез идентификация на продукта в реактори и тръбопроводи. Контрол на процесите на кристализация за възпроизводимо генериране на кристални размери и пречистване на вещества

Стандартни Приложения:

  • Входящ контрол на разтворители, киселини, основи и др. (Вода, изопропилов алкохол, хексан, калий и др.)

  • Измерване на концентрацията на буферни разтвори, съдържание на вода в метанол, етанол, бутанол, лактулоза във вода, NaOH, лимонена киселина и други

  • Фазово разделяне на разтворител / продукт, масла / вода, етанол / растителни екстракти и други

  • Възстановяване на разтворители като метанол / тетрахидрофуран във вода, ацетонитрил / метил-трет-бутилов етер във вода и други

  • Кристализация на активни съставки в органични разтворители, целева кристализация, характеризиране на нови вещества, определяне на насищане, съдържание на салицилова киселина в етанол и други

  • Суспензии, утаяване на ибопрофен / етанол във вода, твърди вещества в солена вода и други

Това позволява ефективен контрол на процесите и повишава безопасността на процеса. Дори в агресивни технологични течности системите LiquiSonic® са здрави и не изискват поддръжка.

Online Analyzers for Pharma Industry. Sensors for Process Automation. Online Analyzers for Pharma Industry. Sensors for Process Automation.

Фармацевтична Индустрия

Запитване