Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Meta Chrom

 

Оборудването се отличава с широк

набор от характеристики, като здравина, надеждност, ясен

софтуер и относително ниска цена.

 

КАТАЛОГ НА ПРОДУКТИ ОТ “МЕТА-ХРОМ”:

Газови Хроматографи Мета Хром

 

 

Процесни газови хроматографи Мета Хром 

 

Лаборатрорни генератори на водород, азот и чист въздух Мета Хром

 

 

Пробовъвеждащи устройства Мета Хром

Сервизни устройства Мета Хром 

Измервателно оборудване Мета Хром 

 

Лабораторни реакторни установки Мета Хром